Borggata på Leirvik

Biletet er teke frå Stord rådhus på Leirvik og viser ein del av Borggata.

I venstre biletkant skimtar ein såvidt Leirvik torg, som er Stord kommune sin tusenårsstad.

Leirvik er regionsenter i Sunnhordland og administrasjonssenter i Stord kommune. Stord vart by i 1997 og er den nest største byen i verda som har nynorsk som skriftspråk.

Leirvik har alle tilbod ein moderne småby skal ha og held stand som "byen i Sunnhordland", trass etablering av handelshus og spesialforretningar på det tidlegare industriområdet på Heiane.