Utleige   Jobblenkjer    Rombruksplan  Vaksne ute  Planar  Prosjekt  Tilbakeblikk   Søk om permisjon       KONTAKT OSS! 
              
     
             Mail for tilsette utan jobbpc           

Kva har skjedd med Queensway?
Måndag 21.august 2017
Malene og Ida truar rektor med bank om han ikkje fortel sanninga om kva som har skjedd med Queensway i sommar! Rektor meiner at han ser fin ut, medan Malene og Ida meiner at Queensway ikkje er til å kjenne igjen etter ferien. Han er etter deira meining alt for fin i pelsen og dei meiner også at han er blitt større!...Men det kan jo ikkje stemme! Det er jo berre ein Queensway!

Tekst:Lars Bakka & foto: Sunniva Lundvoll
På fagsidene finn du det treng :   
 

          

bilete-2017/g-august-2017/2017-stord-kommune-Informasjonsbrosjyre 9A.pdf

Perfekt asfaltering
Måndag 21.august 2017
I dag vart arealet under den gamle klatreveggen asfalert. No ser det heilt perfekt ut. Årsaka til at kaltreveggen vart teken bort var at han var lite i bruk. Kanskje kjem han opp att ein annan stad.....

Tekst & foto: Lars Bakka

Musikk i naturen

Fredag 17.august 2017
2. klasse var fantastisk flinke til å delta i musikktimen ute i det nye amfiet.  Der hadde dei improvisasjon med boomwhackers og rytmeinstrument. Dei kjem til å  ha musikktimane ute denne hausten.

 

Tekst & foto: Åshild Giving ( og Lars Bakka)

Plutseleg var skuledagen i full gang
Torsdag 17.august 2017

I 12-tida tok eg ein fotorunde på skulen, og då var skuledagen i full gang i alle klassane. Det er alltid kjekt å møtast igjen etter ein lang sommarferie.
 

Tekst & foto: Lars Bakka

Ordføraren tok imot 1.klassingane
Torsdag 17.august 2017

Det vart ein flott skulestart for elevane i 1.klasse då Ordførar Gaute Straume Epland tok imot elevane i dag tidleg. Du finn fleire bilete her:
 

Tekst & foto: Lars Bakka

Skulestart i amfiet
Torsdag 17.august 2017

Heile skulen var samlia i amfiet til felles skulestart i dag tidleg. Rektor las m.a. ei skummel bok om ein fæl rektor.....

Tekst: Lars Bakka Foto: Egil Petterteig

Første skuledag til hausten er torsdag 17.august. SFO er open frå 06.45
Første skuledag tek elles til kl 08.30 Skuleruta for skuleåret 2017/18 finn du her>>

Lærarane har første planleggingsdag tysdag 15.augst kl 08.00-15.30
Onsdag 16.august er også assistentane med.
 Planen for desse to dagane finn de her>>