Informasjon Personal Gruppene Råd/Utvalg Planar Utviklingsarbeid Skulebibliotek Linker Søk

SUS som starside!

 

 

 

   

Søk med Kvasir

 

Kjem ny internettside november/desember

Kjem ny og forbedra internettside

23. Oktober 2006.

 

 

FINALE  SUS-QUIZ  20.juni !                       

Finalen står att før me kan kåra årets QUIZ-klasse !                                            Sluttstillinga før finalen finn du her , hugs og at i finalerunden er der 200 poeng å hente , så her kan alt skje.

Rune Nilsen 12.juni 2006

Foreldreundersøking - 10.trinn                        Utdanningsdirektoratet har i samråd med KS,Utdanningsforbundet,Foreldreutvalet for grunnskulen og Elevorganisasjonen utvikla ei brukarundersøking for føresette til born i grunnskulen. Foreldreundersøkinga er frivillig,men me ved Stord ungdomsskule vonar flest mogleg av dei føresette tar del i undersøkinga.

Undersøkinga er nettbasert og skal utførast på linken : http://www.analyzethis.no/ud/foreldre/login.aspx     Brukar-ID er sendt heim med kvar enkelt elev på 10.trinn torsdag 20.04. Har nokon bruk for hjelp/nett-tilgang ta kontakt med skulen på tlf. 48990922 i veke 17 så ordnar me det.

 

DEMONSTRASJONSSTREIK                       Utdanningsforbundet har meldt at dei vil gjennomføra ein demonstrasjonsstreik i morgon torsdag 30. mars frå kl. 12.00. Av den grunn vil elevane bli permitterte frå skulen frå kl.12.00 og resten av skuledagen.

29.mars 2006. John Karsten Raunholm

 

Volleyballturnering ved S.U.S.                       Klasseturneringa i volleyball vart avslutta torsdag 30.03.06 med 3 spanande finalar.Desse kampane vart spela: 

         8C  slo 8A                    9G slo 9C                   10G  slo 10E                Arrangørar:  

          Vinnar 8C                    Vinnar 9G                      Vinnar 10G         Bjørn, Arild og Magnus

Stor takk til voktarbeidarane våre som var knallgode arrangørar !

 

Klasse 10A leiar QUIZ-konkurransen ved Stord ungdomsskule 2005-06                          Klasse 10a leiar 2 rundar før mål i skulen si årvisse kunnskapstevling.9f er beste 9.klasse,medan 8d er best på 8.trinnet. Resultatliste vert oppdatert kvar månad og kan lesast her.Vil du teste deg sjølv kan du prøve dei siste oppgåvene her. Neste runde vert i april - før den store finalen i juni.       Tradisjonen tru tel siste runde 5 gonger ein vanleg Quiz-runde, så her er ingenting avgjort før finalen i juni - STÅ PÅ.

 

 

27. mars 2006.

 

 

Knuste flasker       

Før jul kunne me lesa i Bladet Sunnhordland om tilgrising av tursti mellom Stord Stadion og Stord Hotell. Store mengder tomflasker  var knust og var eit  trist syn. Elevar ved ungdomsskulen tok tak i saka og har fått rydda opp i . Håpar dei som var ansvarleg for tilgrisinga har funne seg andre meir positive syssler. Stor ros til dei som tok på seg arbeidet med å få rydda opp.

 

 

 

 

10. januar 2006.

MJØLK VÅREN 2006      

Ny termin av mjølkesalet tek no til og varer til sommaren 2006. For denne terminen vert det kr 260,- å betala for dei elevane som er med på alle måltida. For elevar som har heimkunnskap 1 dag i veka dei 3 første timane vert det kr 210,-. Elevane betalar kontant til kontaktlæraren. Frist for innbetaling er 16. januar.

Grovbrødskiver saman med mjølka gir eit godt utgangspunkt for læring.

 

06. desember 2005.

ELEVANE PÅ 10. STEGET TIL BERGEN

Elevane på 10. steget reiser i dag til Bergen på teatertur. På den nasjonale scene skal dei sjå den Jan Eggum-baserte førestillinga På'an igjen. Avreise frå skulen kl. 11.45. Retur til Vabakken 00.45. I morgon får dei avspassera dei 3 første timane. Elevane på lag C reiser i morgon onsdag. Elevane har tradisjon for at dei skal kle seg fint når dei reiser til teateret. Antrekket er i orden på dei 3 staute karane du ser på bilete. Dei er saman med resten av elevflokken gode representantar for Stord ungdomsskule.

 

 

 

 

                                                                                      

            

23. november 2005.

LÆRARANE LÆRER CALC OG FRONTER

Lærarane ved Stord ungdomsskule er i kveld samla for å læra seg meir kunnskapar om Fronter og Calc. Lars Bakka frå Sagvåg skule held ei engasjert innleiing om Fronter. Deretter vart matematikklærarane på 9. og 10. steget drilla i Calc av John Oddvar Løkling frå Nysæter ungdomsskule. Resten av personalet fekk ei vidareføring i Fronter av Atle Barsnes. Innsatsen var imponerande heile kvelden.

 

 

 

 

 

 

15. november 2005.

FLINKE FRANSKELEVAR

2 franskgrupper på 10. steget har vore med i ein konkurranse i regi av det franske kultursenter i Oslo. Resultatet vart: 1. premie til gruppe 10A og 2. premie til gruppe 10B. No ventar ein gratis tur til Bergen og omvisning på Jules Verne utstillinga. Her vert det også utdeling av fleire premiar. 

 

15. november 2005.

FIRST LEGO LEAGUE 2005

Laurdag 12. november var det Hordalandsfinale i First Lego League. Stord ungdomsskule stilte med laget "Duppedingsane". Dei gjorde det svært bra. Kom heilt til finalen og vart knepent slått av Team Builders frå Bergen. Dei kom  stolte til skulen måndag med Robotkonkurransens 2. pris og i tillegg fekk dei også innsiktsprisen. Laget var godt nøgde med innsatsen. Her ser du dei stolte vinnarane.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    27. mars 2006

Klasse 10A leiar QUIZ-konkurransen ved Stord ungdomsskule 2005-06                          Klasse 10a leiar 2 rundar før mål i skulen si årvisse kunnskapstevling.9f er beste 9.klasse,medan 8d er best på 8.trinnet. Resultatliste vert oppdatert kvar månad og kan lesast her.Vil du teste deg sjølv kan du prøve dei siste oppgåvene her. Neste runde vert i april - før den store finalen i juni.       Tradisjonen tru tel siste runde 5 gonger ein vanleg Quiz-runde, så her er ingenting avgjort før finalen i juni - STÅ PÅ.

 

 

27. mars 2006.

 

 

Knuste flasker       

Før jul kunne me lesa i Bladet Sunnhordland om tilgrising av tursti mellom Stord Stadion og Stord Hotell. Store mengder tomflasker  var knust og var eit  trist syn. Elevar ved ungdomsskulen tok tak i saka og har fått rydda opp i . Håpar dei som var ansvarleg for tilgrisinga har funne seg andre meir positive syssler. Stor ros til dei som tok på seg arbeidet med å få rydda opp.

 

10. januar 2006.

MJØLK VÅREN 2006      

Ny termin av mjølkesalet tek no til og varer til sommaren 2006. For denne terminen vert det kr 260,- å betala for dei elevane som er med på alle måltida. For elevar som har heimkunnskap 1 dag i veka dei 3 første timane vert det kr 210,-. Elevane betalar kontant til kontaktlæraren. Frist for innbetaling er 16. januar.

Grovbrødskiver saman med mjølka gir eit godt utgangspunkt for læring.

 

06. desember 2005.

ELEVANE PÅ 10. STEGET TIL BERGEN

Elevane på 10. steget reiser i dag til Bergen på teatertur. På den nasjonale scene skal dei sjå den Jan Eggum-baserte førestillinga På'an igjen. Avreise frå skulen kl. 11.45. Retur til Vabakken 00.45. I morgon får dei avspassera dei 3 første timane. Elevane på lag C reiser i morgon onsdag. Elevane har tradisjon for at dei skal kle seg fint når dei reiser til teateret. Antrekket er i orden på dei 3 staute karane du ser på bilete. Dei er saman med resten av elevflokken gode representantar for Stord ungdomsskule.

 

 

 

 

                                                                                      

            

23. november 2005.

LÆRARANE LÆRER CALC OG FRONTER

Lærarane ved Stord ungdomsskule er i kveld samla for å læra seg meir kunnskapar om Fronter og Calc. Lars Bakka frå Sagvåg skule held ei engasjert innleiing om Fronter. Deretter vart matematikklærarane på 9. og 10. steget drilla i Calc av John Oddvar Løkling frå Nysæter ungdomsskule. Resten av personalet fekk ei vidareføring i Fronter av Atle Barsnes. Innsatsen var imponerande heile kvelden.

 

 

 

 

 

 

15. november 2005.

FLINKE FRANSKELEVAR

2 franskgrupper på 10. steget har vore med i ein konkurranse i regi av det franske kultursenter i Oslo. Resultatet vart: 1. premie til gruppe 10A og 2. premie til gruppe 10B. No ventar ein gratis tur til Bergen og omvisning på Jules Verne utstillinga. Her vert det også utdeling av fleire premiar. 

 

15. november 2005.

FIRST LEGO LEAGUE 2005

Laurdag 12. november var det Hordalandsfinale i First Lego League. Stord ungdomsskule stilte med laget "Duppedingsane". Dei gjorde det svært bra. Kom heilt til finalen og vart knepent slått av Team Builders frå Bergen. Dei kom  stolte til skulen måndag med Robotkonkurransens 2. pris og i tillegg fekk dei også innsiktsprisen. Laget var godt nøgde med innsatsen. Her ser du dei stolte vinnarane.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stord ungdomsskule    Vikahaugane    5411 Stord    Kontortelefon 53 40 44 40

.